DIn framtid


Känner du att du vill komma vidare i karriären som VVS-konsult och byta arbetsplats?
Kanske vill du skriva ditt examensarbete här eller bara ha en praktikplats en termin?

Oavsett finns det alltid plats för duktiga och ambitiösa människor - maila in till någon av oss på kontaktsidan!

Vi är det lilla kontoret i Malmö med både det små och stora projekten.

Här jobbar vi med projektering rörande luftbehandling , rörinstallationer samt energi.