Kontakt

Jerry Jönsson
VD
Konsult, besiktningsman,
OVK-certifierad och projektledare
Kontakt:
jerry.jonsson@jjkonsult.com
0707-40 31 33

Projektering

All vår projektering sker i JMJ vvs ingenjörer AB
För att kontakta oss via mail så använd förnamn@jmjvvs.se

Jill Espelund Sloots

VVS-Konsult
Telefon:
0707-40 31 68

André Persson

VVS-Konsult
Telefon:
0709 - 88 18 92

Fredrik Dahlqvist
VVS-Konsult
Telefon:
0709 - 88 18 91
Johan Heskebeck
VVS-Konsult
Telefon:
0709 - 88 18 90